A Alonso & Piedra tractem de cobrir totes les necessitats dels nostres clients, pel que disposem d'alguns serveis addicionals sobre tot en els àmbits tècnic, jurídic i fiscal.

Comptem amb professionals amb una àmplia experiència laboral, disposats a assessorar i/o realitzar qualsevol tràmit en tots els aspectes que tinguin a veure amb la nostra activitat.

> SERVEIS JURÍDICS I FISCALS
> SERVEIS TÈCNICS
Alonso & Piedra y Asociados S.L. | 93.487.09.02 | info@alonsopiedra.com | Rambla Catalunya 85, 1o 2a | 08008 Barcelona
CIF: B-60.266.830 | R. Merc. Bcn H-B90738 F-152 T-25.536