La nostra activitat es va iniciar fa més de 40 anys, especialitzant-nos en l'administració i gestió de finques en la ciutat de Barcelona. Actualment, sota el nom d'Alonso & Piedra, mantenim els mateixos valors que ens han mogut tots aquests anys, entre els qualsdestaquem la nostra ferma voluntat de correspondre a la confiança que els nostres clients dipositen en nosaltres, treballant per a ells amb el màxim grau de professionalitat, integritat i dedicació.

Al llarg d'aquests anys hem anat ampliant els nostres serveis amb la formació d'un equip comercial, responsable de l'agència immobiliària; un equip dedicat a la gestió de promocions i projectes immobiliaris; un equip legal i altre tècnic, que engloben la totalitat de les gestions sol·licitades pels nostres clients.

Els convidem a conèixer la nostra empresa a través d'aquesta web, que forma part d'un nou projecte per a incorporar les noves tecnologies i millorar la comunicació amb els nostres clients, obrint noves vies de contacte que facilitin l'accés a la documentació amb una major velocitat, eficàcia i un major respecte pel medi ambient.

> COL·LEGIS I ASSOCIACIONS PROFESSIONALS
Alonso & Piedra y Asociados S.L. | 93.487.09.02 | info@alonsopiedra.com | Rambla Catalunya 85, 1o 2a | 08008 Barcelona
CIF: B-60.266.830 | R. Merc. Bcn H-B90738 F-152 T-25.536